Spring naar inhoud

Salaris administratie

Salaris administratie 


Adop Aeris:

  • bezit de noodzakelijke kennis over veel in Nederland algemeen verbindend verklaarde CAO´s en volgt nauwlettend de ontwikkelingen op dit gebied;
  • overziet dus ook de gevolgen daarvan voor uw uiteindelijke loonkosten; voor het uiteindelijke nettoloon van uw mede-werker(s), maar ook voor de daarmee samenhangende rechten en plichten, voor zowel u als werkgever als voor uw medewerker(s);
  • denkt en rekent met u mee, ook wanneer er voor uw onderneming geen CAO bestaat.  Want een groot deel van de arbeidsvoorwaarden die u met uw medewerker(s) overeen komt, zal hoe dan ook aan wettelijk geregelde minimum eisen moeten voldoen;
  • beantwoordt uw vragen en die van uw medewerkers (of gaat op zoek naar een antwoord  wanneer dat bij ADOP Aeris niet voorhanden is en
  • draagt zorg voor uw verplichtingen jegens belastingdienst pensioenfonds, etc.

Standaard wordt uw salarisadministratie gevoerd in ons kantoor aan de Dr. A.F. Philipsweg 15 in Assen. Maar uiteraard kan uw salarisadministratie, zeker als de omvang van uw onderneming daartoe aanleiding geeft, ook in uw eigen bedrijf op uw eigen locatie worden verzorgd. Maar u kunt ook zelf uw salarisadministratie doen met onze cloud software

Ben jij het op de hoogte blijven van alle veranderingen op het gebied van de loonadministratie ook ook beu pak dan nu de telefoon en bel met ADOP Aeris, 0592-350915.

Salarisadministratie Assen Loonadministratie Loonbelasting Loonheffing belastingaangiften Loonadministratie Salarisadministratie Personeelsadministratie Personeel Assen Salaris Administratie Loon administratie Lonen Salarissen CAO