Spring naar inhoud

Personeels administratie

Personeels administratie


Het in dienst nemen en hebben van personeel vergt zorgvuldige afweging; inzicht in loon– en personeelskosten, inzicht in administratieve verplichtingen en niet in het minst ook bekommering om zaken als: arbeidsvoorwaarden, proeftijd, opzeg-termijnen, tijdelijke arbeidsovereenkomsten, arbeidstijden, verlof- en vakantierechten, werkverantwoording, verzuim en de verplichting aangesloten te zijn bij een Arbodienst. Het vergt uw bekommering om sociale zekerheid en arbeidsrecht dus.

Adop Aeris:

  • ondersteunt u met advies over de voor uw onderneming van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling;
  • geeft beloningsadvies, becijfert uw loonkosten, maakt uw arbeidscontracten op;
  • meldt u als werkgever aan bij de belastingdienst, eventueel bij een Arbodienst en een pensioenfonds;
  • meldt uw medewerkers aan bij de UWV en, indien van toepassing, pensioenfonds;
  • zorgt voor uw periodieke loonopgaven (bouw) en periodieke voorschotcorrecties;
  • legt personeelsdossiers aan, voert uw verzuim- en pensioenadministratie en onderhoudt uw contacten met Arbodienst, UWV, pensioenfonds en verzekeraar.
  • ondersteunt ook bij beëindiging van een dienstverband en is dus voor u en uw medewerker(s) met genoegen die vraagbaak op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Net als uw salarisadministratie wordt ook uw peroneelsadministratie standaard gevoerd in ons kantoor aan de Dr. A.F. Philipsweg 15 in Assen. Maar uiteraard kan deze, zeker als de omvang van uw onderneming daartoe aanleiding geeft, ook in uw eigen bedrijf op uw eigen lokatie worden verzorgd.

Vul even het contact formulier in en we hebben snel contact om te overleggen hoe wij ook u van dienst kunnen zijn